Lovestory ਹਰਜੀਤ ਅਤੇ ਰਮਨਜੀਤ ਲਵ ਸਟੋਰੀ

Lovestory ਹਰਜੀਤ ਅਤੇ ਰਮਨਜੀਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ ਇਕੱਲਾਹੀ ਮਰ ਖਪ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨੀਂ ਸਕਦਾ

Lovestory:- ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੱਗ ਚ ਸੀਰਵਾਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਫਿਰ ਪਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਫੇਸਬੁਕ ਜਰੀਏ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਠੀਕ ਹ ਪਰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਧੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈ ਗਈ ਭਾਈ ਗੁਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜੜ ਲਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਵੀ ਬੰਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਚ ਮਿਠਾਈ ਤੱਕ ਵੀ ਬੈਠਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇਣੀ ਆ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦੇਣੀ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਾਏ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੱਛਮੀ ਭੇਜੀ ਹਨਾ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐ

ਯਕੀਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਤੀ ਬਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ ਵਾਈਫ ਹੋਊਗੀ ਮੇਰੀ ਇਨਾ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟਨਰ ਮਿਲੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਹਨਾ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਿਓ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਮੈਂ ਪਿਓ ਬਣਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ ਚ ਧੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਤਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਹੋਵੇ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੋਜੀਟਿਵ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨੋਰਮਲ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਸ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਹਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੀ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਵੇਟੇ ਸੀ ਹੱਥ ਵੇਖੇ ਸੀ ਹੱਸ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਪਾਪਾ ਵਰਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਲੇ ਪਤਾ

ਵੀ ਬੱਚਾ ਨੋਰਮਲ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿਖਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਵੇਖ ਲਓ ਉਂਗਲਾਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਮਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਬੋਣੀ ਨੇ ਬਾਉਣੀ ਚੰਮ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ ਨੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਤੀ ਆ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇਨੇ ਵੀ ਇਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੋਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਤੇ ਖੋਹ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਮਾ ਚਲੀ ਗਈ ਪਿਉ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਭਰਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ ਦੂਜਾ ਹੈਂਡੀ ਕੈਪ ਠੀਕ ਹ ਅੱਜਕੱਲ ਤਾਂ ਰੈਸ ਤਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾਸ ਟੁੱਟਣੀ ਸੀਗੀ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹ ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ

ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾਪ ਆ ਇੱਕ ਧੀ ਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਚ ਹੰਜੂ ਆ ਗਈ ਅੰਨੀ ਮੈਂ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਰਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਘੱਟ ਗਈ ਨਾ ਆਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਠੀਕ ਹ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਪਦਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਠੀਕ ਹ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਵੀਰੇ ਤੀਸਰੀ ਮਹੀਨੇ ਸੀ ਰਵਣ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੋਰਮਲ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੇਰੇ ਜੇਬ ਚ ਹਰਪੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ 1500 ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖ ਲਓ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲੇ

ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਰੂਪ ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤਕੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀਰੇ ਹਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੇਚ ਦੀ ਬਸ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਮਣ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਕਿਆ ਮਾਰੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕਾਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਜੱਟ ਨੂਰ ਦੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਬੰਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਬੰਨਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਧੀ ਮੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਧੀ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ ਸਰੀਰ ਬੰਨੂਗਾ ਧੀ ਹੋਈ ਦੁਗਣੀ ਕਰੂਗਾ ਖੁਸ਼ੀ ਠੀਕ ਹ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸਰੀ ਬੰਨ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਤੇ ਦੋ ਬੁੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਉਹ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੁੜੀਆ ਹੋਈ

ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਟੀਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਿਹੋ ਵੀ ਰੱਬ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਤ ਆ ਹੁਣ ਕਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੀ ਬੰਨ ਕੇ ਵੇਖ ਬੰਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਦੋਂ ਪਛਮਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਦਾ ਧੀਆ ਤੇ ਪੁੱਤ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਧੀ ਵੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਪੋਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹ ਧੀ ਅੱਜ ਸਿਆਣਾ ਠੀਕ ਹ ਪੁੱਤ ਪਿੱਤਲ ਧੀਆ ਨੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬਾਈ ਰੱਖੀ ਕਰੋੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੀ ਫਿਰ ਧੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦੇ ਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ

ਰਹਿ ਜਾ ਕਰਾਂ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿਣ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਨਾ ਕਵਾੜਗਾ ਆਇਆ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸੱਤਾ ਜਦਾ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਚਕਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਆ ਲੋਹਾ ਕੀ ਰੇਟ ਆ ਲਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਾ ਐਂਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਭੈਣਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਠੀਕ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਛਾਣ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਾਈ ਆ ਅੱਛਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੈੱਡ ਤੇ ਗੋਦੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਇਹ ਭਾਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰੋ ਵੀ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਜਰੀਏ ਮਾਤਾ ਆ ਗਈ ਸੁਰਿੰਦਰ

ਕੌਰ ਕਨੇਡਾ ਚ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇ ਲੰਮੀ ਸੋਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮੀ ਸੋਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਭਾਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਅੰਬਰ ਭਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਬੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਲਓ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰੇ ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚ ਪਾਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟਰੀ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਰਿਮੋਟ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹਰਜੀਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚਬਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹ ਆਪਦੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਹਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੋਦੀ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਘਾਟ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆ

Harjeet & Ramanjeet Lovestory !
Lovestory
Lovestory
Lovestory Lovestory Lovestory
Lovestory Lovestory Lovestory

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *