Guru Arjan Dev Ji ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ

Guru Arjan Dev Ji

Guru Arjan Dev Ji ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ

Guru Arjan Dev Ji:- ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਪਰ ਕਿਤਾਬ ਘਰ ਭੁੱਲ ਆਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਘਰ ਭੁੱਲ ਆਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਤਾਬ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਛੇਤੀ

Waheguru Ji ਜੋ ਗੁਰੂਘਰ ਦੀਆਂ ਸੁੰਹਾਂ ਖਾਦੇ ਜਰੂਰ ਸੁਣੋ

ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪੰਡਿਤ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪੰਡਿਤ ਜਿੰਨੇ ਪੈਰੀ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੈਰੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੰਡਤ ਆਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਗਏ ਸੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਗਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬਿੱਲੀ ਮੰਨ ਲੈਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਮੇਰਾ ਰਾਸਤਾ ਕੱਟ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹ ਅਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਟ

Gurudwara Gangsar Sahib Ji ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਠੀਕ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ

ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ

ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਉਸ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਰਸਤਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *